W dniu 4 lutego 2019 r. złożyłem kolejne 4 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z art. 231 §1 k.k. prokuratorom i policji w sprawie połączonej:

W sumie to już 9 zawiadomień z art. 231 §1 k.k. przeciwko krakowskim organom procesowym (zob. /legal/2019/01/04/sciganie-karne-prokuratorow-i-policji.html