Second medical negligence lawsuit was filed.

Annexures

 1. Report from examinations and consultations with physician specializing in neurology and plastic surgery, conducted on April 6 and 20, 2018 (Zpráva z vyšetření a konzultace s lékařem specializujícím se na neurologii a plastickou chirurgii, provedených dne 6. a 20. dubna 2018)
 2. Clinical images from examinations and consultations with physician specializing in neurology and plastic surgery, conducted on April 6 and 20, 2018 (Klinické zobrazení dat z vyšetření a konzultace s lékařem specializujícím se na neurologii a plastickou chirurgii, provedených dne 6. a 20. dubna 2018)
 3. Report from Ultrasound examination of nervous system, conducted on April 6, 2018 (Zpráva z ultrazvukového vyšetření nervového systému provedeného dne 6. dubna 2018)
 4. Selected frames from Ultrasound examination of nervous system, conducted on April 6, 2018 (Vybrané snímky dat z ultrazvukového vyšetření nervového vyšetření provedeného dne 6. dubna 2018)
 5. Report from Magnetic Resonance examination of nervous system, conducted on March 12, 2018 (Zpráva z vyšetření nervového systému magnetickou rezonancí provedeného dne 12. března 2018)
 6. Selected frames from DICOM data from Magnetic Resonance examination of nervous system, conducted on March 12, 2018 (Vybrané snímky z DICOM dat z vyšetření nervového systému magnetickou rezonancí provedeného dne 12. března 2018)
 7. Report from Computed Tomography examination of pelvis, conducted on February 13, 2018 (Zpráva z výpočetní tomografie oblasti pánve provedené dne 13. února 2018)
 8. Selected images from Optical Coherence Tomography (OCT) examination of area where scars from stab/puncture wounds are visible, conducted on April 6, 2018 (Vybrané snímky z vyšetření optickou koherentní tomografií (OCT) oblasti, kde jsou patrné jizvy z bodnutí / vpichu, provedeného dne 6. dubna 2018)
 9. Report from Ultrasound examination of urinary tract (images, description), conducted on January 11, 2016 (Zpráva z ultrazvukového vyšetření močové trubice (zobrazení, popis) provedeného dne 11.1.2016)
 10. Report from Ultrasound examination of urinary tract (images, description), conducted on January 29, 2014 (Zpráva z ultrazvukového vyšetření močové trubice (zobrazení, popis) provedeného dne 29.1.2016)
 11. Email from the Complainant, dated 2015/10/24 (Email žalobce ze dne 24.10.2015)
 12. Email from the Defendant No. 1, dated 2015/10/25 (Email obžalovaného č. 1 ze dne 25.10.2015)
 13. Email from the Complainant, dated 2015/10/29 (Email žalobce ze dne 29.10.2015)
 14. Email from the Defendant No. 1, dated 2015/11/05 (Email obžalovaného č. 1 ze dne 5.11.2015)
 15. Email from the Complainant, dated 2015/11/08 (Email žalobce ze dne 8.11.2015)
 16. Email from the Defendant No. 1, dated 2015/11/12 (Email obžalovaného č. 1 ze dne 12.11.2015)
 17. Email from the Complainant, dated 2015/11/12 (Email žalobce ze dne 12.11.2015)
 18. Email from the Complainant, dated 2015/11/29 (Email žalobce ze dne 29.11.2015)
 19. Email from the Defendant No. 1, dated 2015/11/30 (Email obžalovaného č. 1 ze dne 30.11.2015)
 20. Email from the Complainant, dated 2015/12/01 (Email žalobce ze dne 1.12.2015)
 21. Email from the Defendant No. 1, dated 2015/12/03 (Email obžalovaného č. 1 ze dne 3.12.2015)
 22. Email from the Defendant No. 1, dated 2015/12/07 (Email obžalovaného č. 1 ze dne 7.12.2015)
 23. Email from the Complainant, dated 2015/12/08 (Email žalobce ze dne 8.12.2015)
 24. Email from the Defendant No. 1, dated 2015/12/08 (Email obžalovaného č. 1 ze dne 8.12.2015)
 25. Email from the Complainant, dated 2015/12/09 (Email žalobce ze dne 9.12.2015)
 26. Booking.com confirmation of 13-16 December, 2015, stay in Prague (Potvrzení rezervace ubytování v Praze prostřednictvím booking.com na dobu 13. – 16. prosince 2015)
 27. Email from the Defendant No. 1, dated 2015/12/10 (Email obžalovaného č. 1 ze dne 10.12.2015)
 28. “Price List of Facultative Other Services”, received in email from the Defendant No. 1, dated 2015/12/10 („Ceník ostatních fakultativních služeb“ Email obžalovaného č. 1 ze dne 2015/12/10)
 29. Email from the Complainant, dated 2015/12/14 (Email žalobce ze dne 14.12.2015)
 30. Email from the Defendant No. 1, dated 2015/12/30 (Email obžalovaného č. 1 ze dne 30.12.2015)
 31. Invoice from the Defendant No. 1, dated 2015/12/30 (Faktura obžalovaného č. 1 ze dne 30.12.2015)
 32. Report from USG examination and consultation conducted with the Defendant No. 3 on December 14, 2015, first received by the Complainant in email message dated 2015/12/30 (Zpráva z vyšetření USG a konzultace s obžalovaným č. 3 ze dne 14.12.2015, kterou žalobce poprvé obdržel emailem dne 30.12.2015)
 33. Results from blood and urine examinations conducted at facility operated by the Defendant No. 2, first received by the Complainant in email message dated 2015/12/30 (Výsledky vyšetření krve a moči provedených v zařízení vedeném obžalovaným č.2, kterou žalobce obdržel v emailové zprávě dne 30.12.2015)
 34. Demand for payment letter, dated 2016/01/28 (Upomínka ze dne 28.1.2016)
 35. Response to demand for payment letter, dated 2016/02/12 (Odpověď na upomínku ze dne 12.2.2016)
 36. Second demand for payment letter, dated 2016/02/29 (Druhá upomínka ze dne 29.2.2016)
 37. Response to second demand for payment letter, dated 2016/03/10 (Odpověď na druhou upomínku ze dne 10.3.2016)