Ze względu na niedawne zamknięcie tego serwisu przez GitHub (do tej pory hostowany via GitHub pages), jestem w trakcie wdrażania alternatywnych metod uzyskania dostępu.

Serwis korzysta już (oczywiście) z innego rozwiązania hostingowego. Na wypadek ponownego wyłączenia, na razie istnieją dwa dodatkowe sposoby uzyskania do niego dostępu:

1) ipns://k2k4r8p436lkakc7x8pzwdg2u51pj9cukdqrd5uxl3cn15g8a7671i3c/ - wykorzystując IPNS (InterPlanetary Name System); IPFS (razem z IPNS) jest teraz wbudowany już w „Brave Browser” (https://brave.com/brave-integrates-ipfs/); możesz również użyć „IPFS Desktop” (https://docs.ipfs.io/install/ipfs-desktop/) lub dowolnego innego klienta IPFS z obsługą łączy IPNS;

2) https://notsurgery.fuckyou.solutions/ - ta metoda dostępu jednak opiera się na DNS i (w najgorszym przypadku) podlega cenzurze na poziomie sieci

Więcej wkrótce!!!